Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Dịch vụ cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình toàn quốc

Lĩnh vực tư vấn thiết kế cơ điện công trình là một ngành thu hút khá nhiều nguồn nhân lực. Mức lương cũng khá ổn định.
Theo NĐ 100/2018/NĐ-CP, phạm vi hoạt động của cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình như sau:
a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.”.

Cũng theo TT08/2018/TT-BXD, để xin cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình thì chuyên môn của người muốn cấp  phải thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế các hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt;
Để hỗ trợ các cá nhân có nhu cầu thi cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình, chúng tôi nhận tư vấn hồ sơ thi hạng 1, hnagj 2, hạng 3. CÓ lịch thi hàng tháng.
Theo đó các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ thiết kế cơ điện công trình cần đáp ửng đủ yêu cầu đã được đưa ra trong   NĐ 100/2018/NĐ-CP và TT08/2018/TT-BXD.
 Mọi chi tiết xin vùi lòng liên hệ hotline:
 0986.679.105 - 0934.586.963 (Ms Thơm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét